cac-van-de-hien-tai-cua-whois-phan-1-do-chinh-xac

Các vấn đề hiện tại của WHOIS – Phần 1: Độ chính xác

 Mục đích của dữ liệu WHOIS là cung cấp thông tin chính xác về người đăng ký tên miền. Tuy nhiên, có một số phát hiện cho thấy rằng, chất lượng của dữ liệu WHOIS đôi khi không chính xác, cần phải cải thiện thêm.

Cách nào để xác định dữ liệu được hiển thị trong WHOIS là chính xác? Có những thông tin hiển thị chính xác như: tên của chủ thể đăng ký tên miền, địa chỉ, email,… – tuy nhiên thông tin này có thể là của công ty đăng ký tên miền hoặc đại lý đăng ký tên miền.

Có các cuộc tranh luận trong cộng đồng ICANN về cách kiểm tra độ chính xác cửa dữ liệu WHOIS. Một số khác cho rằng việc kiểm tra tính chính xác của các dữ liệu cá nhân hơi phức tạp và đôi khi phải có quyền truy cập vào một danh sách, dữ liệu nào đấy (liên quan về tính xâm nhập)

Trước khi thông qua RAA năm 2013, công ty đăng ký tên miền thì không đòi hỏi xác nhận hoặc chứng thực dữ liệu WHOIS. RAA năm 2013 thì yêu cầu trách nhiệm xác thực các trường dữ liệu WHOIS, và xác nhận email và số điện thoại được hiển thị. ICANN đã cam kết đưa ra các nghiên cứu để đánh giá mức độ chính xách của dự liệu WHOIS theo thời gian. Các nghiên cứu này có thể dẫn đến việc phát triển chính sách mới trong GNSO để sửa đổi những chính sách hiện có hoặc tạo ra các chính sách mới để góp phần làm cho dữ liệu WHOIS chính xác hơn.

Để đăng ký tên miền, người dùng cung cấp thông tin đăng ký theo mẫu sau và gửi đến công ty đăng ký tên miền hoặc đại lý đăng ký tên miền WebHosting

Chủ thể là cá nhân: Tải tại đây+ CMND

Chủ thể là doanh nghiệp: Tải tại đây + Giấy phép kinh doanh + CMND của Giám đốc

Tác giả: Thịnh Trần

Tham khảo: ICANN

Nguồn: webhosting.cyberpartner.vn

Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sao chép.

 

Web Hosting

Công ty TNHH Cyber Partner

Địa chỉ: 58/29 Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6682 5010

Email: support@cyberpartner.vn