cac-van-de-hien-tai-cua-whois-phan-3-tinh-rieng-tu-va-dich-vu-proxy

Các vấn đề hiện tại của WHOIS – Phần 3: Tính riêng tư và dịch vụ Proxy

Quyền riêng tư và dịch vụ Proxy dành cho cá nhân hoặc tổ chức muốn giữ thông tin của họ đối với thông tin được công bố trên WHOIS. Các lý do khi sử dụng dịch vụ này bao gồm:

  • Cá nhân không muốn thông tin của mình bị công bố trên Internet.
  • Tổ chức thuộc về tôn giáo, chính trị hoặc dân tộc thiểu số; hoặc chia sẻ thông tin về lý luận hoặc giới tính,…
  • Các công ty có kế hoạch sáp nhập sắp nhập trong tương lại, các sản phẩm mới hoặc tên dịch vụ, tên bộ phim mới hoặc các sản phẩm khác.

Có hai loại dịch vụ này bao gồm:

  • Privacy Service: một danh sách thay thế, thông tin liên lạc tin cậy, như địa chỉ, số điện thoại, …
  • Proxy Service: đăng ký tên miền riêng của mình, và cấp phép sử dụng lại cho khách hàng của mình. Các thông tin liên lạc được hiển thị là thông tin của nhà cung cấp dịch vụ, chứ không phải thông tin của khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ duy trì tất cả các quyền như là khách hàng của mình (vd: quản lý, đổi mới, chuyển giao và xóa tên miền,…), và chịu mọi trách nhiệm cho tên miền và mục đích sử dụng của tên miền này.

Proxy và dịch vụ riêng tư là một trong những phát triển chậm nhất của WHOIS. Mãi cho đến RAA 2013, mới có một số quy tắc hoặc chính sách chấp nhận những loại dịch vụ này, RAA 2013 bao gồm các miêu tả kỹ thuật tạm thời mô tả một bộ các yêu cầu tối thiểu về tính Proxy và tính riêng tư cấp cho Công ty đăng ký và đại lý của ICANN. Những yêu cầu này được thông qua tạm thời (hết hạn và 1/12017), để cho phép các GNSO giới thiệu các chính sách phù hợp để áp dụng cho việc cung cấp các dịch vụ này. Cùng với các hoạt động phát triển chính sách này, ICANN đã cam kết thiết lập một chương trình chứng nhận cho các nhà cung cấp dịch vụ, để thiết lập một khuôn khổ hợp đồng mới cho việc thực thi những những quy định và chính sách mới trên cơ sở phù hợp với tất cả các nền tảng của các nhà cung cấp dịch vụ này.

Tác giả: Thịnh Trần

Tham khảo: ICANN

Nguồn: webhosting.cyberpartner.vn

Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sao chép.

Web Hosting

Công ty TNHH Cyber Partner

Địa chỉ: 58/29 Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6682 5010

Email: support@cyberpartner.vn