cac-van-de-hien-tai-cua-whois-phan-4-muc-dich-su-dung

Các vấn đề hiện tại của WHOIS – Phần 4: Mục đích sử dụng

Các vấn đề về mục đích sử dụng là cần thiết trong việc bảo vệ dữ liệu và tính riêng tư. Các mục đích mà dữ liệu WHOIS có thể thu nhập một cách hợp pháp, duy trì và sử dụng cần phải được nêu rõ bằng các điều khoản rõ ràng. Dưới sự cho phép của ICANN, WHOIS có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp, ngoài trừ tiếp thị và spam; cho phép các trình tự động truy vấn tên miền, ngoại trừ quản lý tên miền.

Cơ quan SSAC của ICANN tin rằng vấn đề cơ bản cần phải đối mặt là việc hiểu rõ mục đích của dữ liệu, thông tin đăng ký tên miền. Trong báo cáo SSAC-55, SSAC nói rằng có một nhu cầu quan trọng đối xác định mục đích của chính sách trong việc thu thập và duy trì dữ liệu đăng ký tên miền. Chính sách này nên giải quyết mối quan tâm của các bên thu thập, duy trì và sử dụng dữ liệu này. SSAC tin rằng, chính sách nên giải quyết ít nhất các câu hỏi dưới đây:

  • Tại sao các dữ liệu được thu thập?
  • Dữ liệu phục vụ cho mục đích gì?
  • Ai thu thập dữ liệu?
  • Dữ liệu được lưu trữ ở đâu và bao lâu?
  • Dữ liệu được đảm bảo ở đâu và đảm bảo trong bao lâu?
  • Ai cần dữ liệu và tại sao?
  • Ai cần truy vấn nhật ký truy cập tới dữ liệu và tại sao?

Các SSAC tin rằng một chính sách đồng thuận mà trả lời được tối thiểu các câu hỏi được liệt kê ở trên có thể đạt được và bước đầu cần thiết cho bất kỳ giải pháp tiếp theo của WHOIS.

Những người khác tin rằng mục đích sử dụng dữ liệu WHOIS nên được đem ra xem xét trong ánh sáng của nguyên tắc bảo mật dữ liệu và bảo vệ nhất định được áp dụng ở nhiều nước.

Tác giả: Thịnh Trần

Tham khảo: ICANN

Nguồn: webhosting.cyberpartner.vn

Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sao chép.

 

Web Hosting

Công ty TNHH Cyber Partner

Địa chỉ: 58/29 Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6682 5010

Email: support@cyberpartner.vn