3d illustration of box with domain names inside

Thủ tục đăng ký tên miền với người dùng

Để đăng ký tên miền, người dùng phải đăng ký với một đại lý hoặc một công ty đăng ký tên miền. Công ty đăng ký tên miền sẽ kiểm tra liệu xem tên miền phù hợp hay không, sau đó mới tạo một bản ghi WHOIS thông tin của người dùng. Thủ tục đăng ký tên miền này cũng có thể thực hiện thông qua các đại lý của công ty đăng ký.

Biểu đồ bên dưới minh họa các chức năng chính của các bên khi tham gia vào quá trình đăng ký tên miền:

Người đăng ký (registrant): là cá nhân hoặc tổ chức muốn đăng ký tên miền. Để đăng ký tên miền, cá nhân hoặc tổ chức sẽ gửi yêu cầu đến công ty đăng ký tên miền hoặc đại lý đăng ký tên miền. Các điều khoản đăng ký bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng đăng ký tên miền, vd: thời gian khởi tạo tên miền, thời gian duy trì tên miền, số lượng tên miền, điều khoản thanh toán, trách nhiệm các bên, các vấn đề giải quyết khi tranh chấp tên miền,…bồi thường tổn thất,…theo thỏa thuận tuân theo pháp luật trong việc giao dịch, cung cấp tên miền. Người đăng ký có các trách nhiệm rõ ràng thông qua các điều khoản trong hợp đồng, cũng như thanh toán chí phí, thời gian thanh toán và cập nhật kịp thời các thông tin chính xác về người đăng ký.

Nhà cung cấp đăng ký tên miền (registrars): là những tổ chức được công nhận bởi ICANN và có các chứng nhận khai thác để bán tên miền. Họ bị ràng buộc bởi điều khoản Registrar Accreditation Agreement (RAA) với ICANN. Các RAA đặt ra các trách nhiệm, buộc các nhà cung cấp tên miền phải bảo trì dữ liện WHOIS, thông báo các thông tin về tên miền, tạo điều kiện cho các truy vấn WHOIS được công khai, đảm bảo thông tin chi tiết đăng ký của người dùng, và tuân thủ các điều khoản của RAA liên quan trong toàn bộ thời gian đăng ký.

Một số người dùng có thể lựa chọn đăng ký thông qua một đại lý đăng ký tên miền (reseller). Đây là những đối tác liên kết hoặc ủy quyền của công ty đăng ký tên miền, và thường cung cấp thêm các dịch vụ khác như: web hosting, email,….Các đại lý đăng ký tên miền bị ràng buộc bởi hợp đồng với các công ty đăng ký tên miền trên các sản phẩm họ bán ra, và không bị ràng buộc bởi ICANN. Ngoài ra, công ty đăng ký tên miền của các đại lý sẽ chiết khấu cho các tên miền được đăng ký và vẫn có trách nhiệm trên những tên miền này.

Cơ quan khai thác tên miền (registry operators) có trách nhiệm duy trì đăng ký cho mỗi tên miền cấp cao (TLD). Trách nhiệm của cơ quan khai thác tên miền gồm xử lý các yêu cầu đăng ký tên miền, duy trì cơ sở dữ liệu thông tin đăng ký và cung cấp tên máy chủ lên dữ liệu tập tin khu vực (vd: thông tin về vị trí của một tên miền) thông suốt trên Internet.

ICANN là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận giám sát việc cấp phát cả địa chỉ IP và tên miền. Tổ chức này có trách nhiệm quản lý máy chủ gốc và quản lý hệ thống tên miền gốc (TLD) và có nhiệm vụ làm việc với cả công ty cung cấp tên miền và công ty đăng ký tên miền về việc nền tảng chung cho hệ thống WHOIS.

Tác giả: Thịnh Trần

Tham khảo: ICANN

Nguồn: webhosting.cyberpartner.vn

Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sao chép.

 

Web Hosting

Công ty TNHH Cyber Partner

Địa chỉ: 58/29 Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6682 5010

Email: support@cyberpartner.vn