ican-infographic-registry-process-large-final-gif

Tổ chức quản lý Tên Miền ICANN

Để trả lời câu hỏi tên miền là gì? Tên miền hoạt động ra sao? Chúng ta hãy tìm hiểu trước xem cơ quan quản lý tên miền là ai?

ICANN là một tổ chức phi lợi nhuận với người tham gia từ khắp nơi trên thế giới mục đích là giữ Internet an toàn, ổn định và tương thích. Nó thúc đẩy cạnh tranh và phát triển chính sách về định danh duy nhất của Internet. Thông qua vai trò điều phối của hệ thống tên miền trên Internet, nó thực hiện hang loạt tác động quan trọng vào việc mở rộng và phát triển của Internet.

Trung tâm hoạch định chính sách của ICANN là một “mô hình nhiều bên”. Đây là một cách tiếp cận thống nhất, định hướng dựa vào cộng đồng để xây dựng chính sách. Ý tưởng quản lý Internet là nên mô phỏng cấu trúc của chính Internet, không biên giới và mở rộng cho tất cả.

ICANN đóng một vai trò duy nhất trong cơ sở hạ tầng của Internet. Thông qua hợp đồng với cơ quan quản lý tên miền (như .com hay .info) và công ty đăng ký  tên miền (công ty bán tên miền cho các cá nhân và tổ chức), ICANN  giúp xác định cách thức để mô tả các chức năng và mở rộng của hệ thống tên miền.

Xem thêm:

Tác giả: Thịnh Trần – 01668656660

Tham khảo: ICANN

Nguồn: webhosting.cyberpartner.vn

Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sao chép.

Web Hosting

Công ty TNHH Cyber Partner

Địa chỉ: 58/29 Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6682 5010

Email: support@cyberpartner.vn