tong-qan-ky-thuat-ve-cong-cu-tra-cuu-ten-mien-whois

Tổng quan kỹ thuật về công cụ tra cứu tên miền WHOIS

Tổng quan về kỹ thuật.

Giao thức tra cứu tên miền WHOIS là giao thức truyền dựa trên TCP, giao thức được sử dụng rộng rãi trong việc cung cấp dịch vụ thông tin đến người dùng trên Internet. Cơ bản WHOIS được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và thông tin tên miền đã đăng ký, tra cứu tên miền hiện tại; và cung cấp các dịch vụ thông tin liên quan. Giao thức này cung cấp nội dung thông tin dưới dạng trực quan, giúp người dung dễ dàng đọc được.

Tiêu chuẩn kỹ thuật hiện tại

ICANN yêu cầu các nhà công ty và đại lý cung cấp tên miền phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cho dịch vụ WHOIS đối với các dịch vụ mà các công ty và đại lý này cung cấp. (được mô tả rõ ràng trong hợp đồng của ICANN với các công ty và đại lý). Những tiêu chuẩn này bào gồm thỏa thuận mức độ của dịch vụ, yêu cầu định dạnh, và giao thức truy cập.

Bạn có thể tìm thêm thông tin đặc tả kỹ thuật của giao thức WHOIS thông qua tài liệu RFC 3912 để tra cứu tên miền. Khi được xuất bản vào 09/2004, RFC 3912 hoàn thiện hơn phiên bản tiền nhiệm RFC 954 đã lỗi thời. Tuy vậy, giao thức WHOIS thiếu nhiều các thuộc tính về mặt kiến trúc của giao thức, ví dụ: vấn đề chuẩn hóa bảo mật, chuẩn chung cho quốc tế,… nó được mong đợi sẽ sớm có bản nâng cấp trong tươi lai gần. RFC 3912 không can thiệp khắc phục các thiếu sót. Công việc hiện đang được tiến hành trong một hoạt động nghiên cứu độc lập của IEFT, “Web Extensible Internet Registration Data Service” (WEIRDS) để xác định một giao thức kỹ thuật mới, nhằm giải quyết những thiếu sót đã phát hiện trong giao thức hiện tại. Một khi được xuất bản bởi IETF như là tiêu chuẩn đề nghị, thì lúc đấy các hợp đồng của ICANN’s cho phép chuyển đổi sang giao thức mới.

Tác giả: Thịnh Trần

141Tham khảo: ICANN

Nguồn: webhosting.cyberpartner.vn

Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sao chép.

Web Hosting

Công ty TNHH Cyber Partner

Địa chỉ: 58/29 Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6682 5010

Email: support@cyberpartner.vn