Web Hosting từ Cyber Partner mang đến không gian lưu trữ lý tưởng trên hệ thống máy chủ ổn định, công cụ quản trị thông minh, chi phí hợp lý và tốc độ tối ưu.

 • HOSTING 1

  360,000/yr
  Đăng ký
  • 300MB Dung lượng
  • 10GB Băng thông
  • 15 Sub domain
  • 1 Địa chỉ Email
  • Unlimited FTP account
  • 1 Cơ sở dữ liệu
  • 0 Addon domain
  • 5 Park domain
 • HOSTING 2

  600,000/yr
  Đăng ký
  • 750MB Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub domain
  • 3 Địa chỉ Email
  • Unlimited FTP account
  • 2 Cơ sở dữ liệu
  • 0 Addon domain
  • Unlimited Park domain
 • HOSTING 3

  780,000/yr
  Đăng ký
  • 1.2GB Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub domain
  • 10 Địa chỉ Email
  • Unlimited FTP account
  • 4 Cơ sở dữ liệu
  • 1 Addon domain
  • Unlimited Park domain
 • HOSTING 4

  1,320,000/yr
  Đăng ký
  • 2GB Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub domain
  • 20 Địa chỉ Email
  • Unlimited FTP account
  • 6 Cơ sở dữ liệu
  • 1 Addon domain
  • Unlimited Park domain
 • HOSTING 5

  1,800,000/yr
  Đăng ký
  • 3GB Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub domain
  • 30 Địa chỉ Email
  • Unlimited FTP account
  • 8 Cơ sở dữ liệu
  • 2 Addon domain
  • Unlimited Park domain
 • HOSTING 6

  3,600,000/yr
  Đăng ký
  • 5GB Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub domain
  • 40 Địa chỉ Email
  • Unlimited FTP account
  • 10 Cơ sở dữ liệu
  • 3 Addon domain
  • Unlimited Park domain