1591780

Dịch vụ email phổ biến nhất có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

Theo đánh giá, lỗ hổng bảo mật được xếp vào hạng cực kỳ nghiêm trọng này có thể giúp hacker chiếm toàn bộ quyền sử dụng hộp thư Gmail của người dùng. Lỗi bảo mật nghiêm trọng này có thể khiến hacker chiếm toàn bộ quyền sử dụng hộp thư Gmail của bất kỳ người […]

email-cong-ty

Tiếp thị qua mail và những lợi ích ?

Tiếp Thị Qua Email Là Gì? Tiếp thị qua email là một hình thức sử dụng email để gởi thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi,… đến Khách hàng. Các Loại Tiếp Thị Qua Email Email marketing cho phép hay được sự cho phép của người nhận (Solicited Commercial Email), đây là hình thức hiệu quả nhất. Email marketing không được sự […]